CANETA LASER POINT

Esfero Metal Prata Fosco Laser Point